SOLÁRNA ENERGIA

Inovatívny X-Hybrid je viac než len invertor inteligentný systém riadenia energie. X-Hybrid uchováva prebytočnú energiu v batériách pre neskoršie použitie. Ušetrite peniaze na účty za energiu a staňte sa energeticky nezávislý.

Solárne batériové úložisko

X-HYBRID BATÉRIOVÉ ÚLOŽISKO 

• Zvyšuje vlastnú spotrebu na viac ako 80%

• Ochrana proti výpadkom prúdu

• Limitovaný export/nabíjanie z rozvodnej siete

• Monitorovanie prostredníctvom online systému


X-Hybrid pracuje tak, že ukladá prebytočnú energiu v batériách na neskoršie použitie, čo umožňuje využitie času solárneho napájania nezávisle od ukladania nevyužitej kapacity. Prevádza a usmerňuje slnečnú energiu tam, kde je potrebná, keď je to potrebné. X-Hybrid je tiež dodávaný so zabudovaným EPS, ktorý umožňuje koncovému užívateľovi použiť svoju uloženú energiu v prípade výpadku elektrickej energie.KOMPATIBILITA S POPREDNÝMI RIEŠENIAMI BATÉRIÍ
 


Nikdy nestratíte energiu


DODÁVATEĽ NÚDZOVEJ ENERGIE 

Verzia X-Hybridu „E“ má vstavanú funkciu EMERGENCY POWER SUPPLY, ktorá dovoľuje užívateľovi vyčerpať obsah batérií a následne v čase výpadku prúdu čerpať energiu zo záložného zdroja. „E“ séria môže byť dokonca nainštalovaná aj samostatne mimo siete, kde energiou napíja nevyhnutné spotrebiče a prístroje v čase, keď prúd zo siete nie je k dispozícii.
KONTROLA EXPORTU
 


Jednoduho nastaviteľný exportný limit (limit exportu) založený na miestnych podmienkach.

JEDNA PLATFORMA, MNOŽSTVO FUNKCIÍ.


SolaX Portal V2 

Vyberte si zariadenia vo vašom, ktoré chcete napájať solárnou energiou, kontrolujte PV produkciu a zobrazte svoj aktuálny výnos. Toto všetko je možné s portálom SolaX Portal V2.DOWNLOAD PAGE
 


Scroll To Top