Sun Light System vstupuje do Slovenskej rady pre zelené budovy

Naša spoločnosť Sun Light System, ktorá sa špecializuje na komplexné riešenia v oblasti fotovoltiky, profesionálneho osvetlenia a riadiacich systémov, sa stala členom prestížneho združenia Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC).

SKGBC je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku, združujúci firmy z rôznych sektorov ekonomiky, ktoré podporujú kvalitnú výstavbu a obnovu budov podľa princípov udržateľnosti.

Naša spoločnosť Sun Light System (SLS), zdieľa ciele SKGBCa veríme, že jej vstup do združenia prinesie viacero synergií:
1. Zdieľanie odborných znalostí a skúseností s ostatnými významnými členmi združenia.
2. Účasť na tvorbe a presadzovaní štandardov pre udržateľnú výstavbu.
3. Prístup k najnovším informáciám a trendom v oblasti zelených budov.

Čo je v našej spoločnosti SLS štandardom?
1. Komplexné riešenia: Ponúkame širokú škálu produktov a služieb v oblasti fotovoltiky, osvetlenia a riadiacich systémov, čím umožňuje klientom realizovať komplexné projekty z jednej ruky.
2. Odbornosť: Sme tím skúsených inžinierov a technikov, ktorí klientom poskytujú odborné poradenstvo a podporu.
3. Kvalita: Dodávame produkty a služby najvyššej kvality od renomovaných výrobcov.
4. Inovatívnosť: Neustále sledujeme najnovšie trendy a technológie v oblasti udržateľnej energie a budov.

Naša spoločnosť SLS sa teší na aktívnu účasť v SKGBC a veríme, že spoločne s ostatnými členmi združenia prispejeme k rozvoju udržateľnej výstavby na Slovensku.

Projekty – výber:
1. Binárium Bratislava, Mlynská Dolina
2. Galéria kaštieľ Čunovo